Perusteasiakirjoitta tiedotettu

5. toukokuuta 2020 lähetin Sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon sähköpostitse otsikolla ”Asiakirjapyyntö” seuraavaa:

STM julkaisi 18.4.2020 tiedotteen https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sosiaali-ja-terveysministerio-ja-thl-eivat-ohjeista-kangasmaskien-kaytosta-julkisilla-paikoilla-liikuttaessa otsikolla "Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL eivät ohjeista kangasmaskien käytöstä julkisilla paikoilla liikuttaessa".

Lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta nojalla pyydän e.m. tiedotteen sisällön perusteena olleet STM:n hallussa olevat asiakirjat pois lukien mahdollisesti yksittäisten potilaiden yksityisyyden vuoksi salassa pidettävät osat. Katson e.m. tiedotteen julkaisemisen olevan osoitus asian valmistumisesta e.m. lain 6 §:n tarkoittamalla tavalla.

Toivon, että ensisijaisena asiakirjanantamistapana on se, että asiakirjat pannaan julkisesti ilman sisäänkirjautumisvaatimuksia saataville Webiin ja lähetätte minulle sähköpostilla näiden asiakirjojen URL:it. Uskon, että tämä toteutustapa on helpoin, jos STM on menetellyt tämän pyynnön käsittelyyn mennessä sisäministeri Maria Ohisalon Valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa 4.5.2020 ilmoittamien periaatteiden mukaan.

Muussa tapauksessa voin vastaanottaa asiakirjat sähköpostilla tai paperipostina osoitteeseen:

(Postiosoitteeni)

(Meiliallekirjoitukseni)

8. toukokuuta 2020 sain seuraavan vastauksen:

Hei,

Kiitos yhteydenotostanne sosiaali- ja terveysministeriöön.

18.4.2020 julkaistussa tiedotteessa todetaan, että sosiaali- ja terveysminiteriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eivät ohjeista maskien käytöstä julkisilla paikoilla liikuttaessa: https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sosiaali-ja-terveysministerio-ja-thl-eivat-ohjeista-kangasmaskien-kaytosta-julkisilla-paikoilla-liikuttaessa.

Kuten pääministeri on ilmoittanut, hallitus on tilaamassa maskien käytön eduista ja haitoista eri tilanteissa pikaisen selvityksen. Tästä syystä maskien yleisestä käytöstä julkisilla paikoilla ei ole toistaiseksi annettu mitään virallisia suositusta vaan jokainen voi itse valita, käyttääkö maskia joissain tilanteissa. Siltä varalta, että haluaa käyttää maskia, on Työterveyslaitos ohjeistanut oikeaoppisen maskin käytön: https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-suu-ja-nenasuojus.

Koska mitään virallisia suosituksia ei ole toistaiseksi annettu, niin asiasta ei myöskään ole olemassa mitään asiakirjoja.

Terveisin,

Paula Tiittala
Ylilääkäri LT, terveydenhuollon erikoislääkäri

(Pitkästi henkilön ja ministeriön yhteystietoja)

9. toukokuuta 2020 vastasin:

Hei,

Kiitos vastauksesta.

Pyydän, että välitätte artikkelilistan https://docs.google.com/document/d/1HLrm0pqBN_5bdyysOeoOBX4pt4oFDBhsC_jpblXpNtQ/preview# mainitsemanne selvityksen tekijöille siltä varalta, että siinä on artikkeleja, jotka eivät jo ole selvityksen kirjallisuuskatsauksen piirissä.

9. toukokuuta 2020 aamuun mennessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei ole vastannut tiedotteen THL:n julkaiseemaa versiota ja THL:n hallussa olevia tiedotteen perusteena olevia asiakirjoja koskevaan asiakirjapyyntööni, joka oli muodoltaan vastaava, paitsi siinä oli myös THL:n kirjaamon edellyttämä perustelu, miksi katson, että vastauksen pitäisi olla maksuton. Päivitän tätä sivua, jos saan vastauksen.

Päivitys 30. toukokuuta 2020: THL vastasi asiakirjapyyntöön 28. toukokuuta 2020.