Digitaalisesta arkistoinnista

Olin kesällä 2002 töissä Kansallisarkistossa korkeakouluharjoittelijana. Tehtäväni oli pohtia ”sähköisten” (tarkoittaa siis digitaalisten) asiakirjojen pitkäaikaissäilytyksessä tarvittavaa formaattia koskevaa metadataa. Laadin työn kuluessa seuraavat dokumentit. Työ liittyi SÄHKE-hankkeeseen.

on laatinut nämä dokumentit Kansallisarkistossa kesällä 2002. Dokumentit sisältävät Sivosen Kansallisarkistolle esittämän näkemyksen. Dokumentit eivät välttämättä edusta Kansallisarkiston kantaa (eivätkä välttämättä edes Sivosen nykyistä kantaa).

In English

In the summer of 2002 I worked at the Finnish National Archives as a University Intern. My job was to ponder metadata pertaining to the data format in the long-term preservation of “electronic” (that is, digital) documents. During the course of the work, I wrote the above documents. The work was part of the SÄHKE initiative.