A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z _

E

eef - Variable in class fi.iki.hsivonen.htmlparser.HtmlParser
 
eh - Variable in class fi.iki.hsivonen.htmlparser.HtmlParser
 
element - Variable in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.table.ColumnRange
The local name of the element that established this column range.
elementDecl(String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.pipeline.DomConsumer.Handler
 
elementDecl(String, String) - Method in class fi.karppinen.gnu.xml.pipeline.DomConsumer.Handler
 
elementDecl(String, String) - Method in class fi.karppinen.gnu.xml.util.XMLWriter
SAX2 : called on element declarations
ElementDropper - Class in fi.iki.hsivonen.xml
SAX-filtteri, jolla voi jättää pois halutut elementit (elementNames-taulukossa) tai sisällyttää vain halutut elementit.
ElementDropper(EventConsumer, String[], boolean) - Constructor for class fi.iki.hsivonen.xml.ElementDropper
Luo uuden ElementDropperin.
ElementDropper(EventConsumer, String[], boolean, boolean) - Constructor for class fi.iki.hsivonen.xml.ElementDropper
Luo uuden ElementDropperin.
elementInfo - Variable in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.XmlParser
 
elementName - Variable in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.SAXDriver
 
elementName() - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.table.Cell
 
elementNames - Variable in class fi.iki.hsivonen.xml.ElementDropper
Sisällytettävät tai poisjätettävät elementtinimet, esim "body" ja "title".
elementNestLevel - Variable in class fi.karppinen.gnu.xml.util.XMLWriter
 
emit(ContentHandler, VerifierServletTransaction) - Static method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.FormEmitter
 
emit(ContentHandler, VerifierServletTransaction) - Static method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.Html5FormEmitter
 
emit(ContentHandler, VerifierServletTransaction) - Static method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.PageEmitter
 
emit(ContentHandler, VerifierServletTransaction) - Static method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.StatsEmitter
 
emitDocDuration() - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.VerifierServletTransaction
 
emitDocField() - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.VerifierServletTransaction
 
emitError(char[], SAXParseException) - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.XhtmlEmittingErrorHandler
 
emitError(char[], Exception) - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.XhtmlEmittingErrorHandler
 
emitErrorLevel(char[]) - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.XhtmlEmittingErrorHandler
 
emitErrorLocation(SAXParseException) - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.XhtmlEmittingErrorHandler
 
emitErrorMsg(char[], Exception) - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.XhtmlEmittingErrorHandler
 
emitFailure() - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.Html5ConformanceCheckerTransaction
 
emitFailure() - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.VerifierServletTransaction
 
emitForm() - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.VerifierServletTransaction
 
emitFormContent() - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.Html5ConformanceCheckerTransaction
 
emitFormContent() - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.VerifierServletTransaction
 
emitLaxTypeField() - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.VerifierServletTransaction
 
emitMessage(String) - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.XhtmlEmittingErrorHandler
 
emitMeta - Variable in class fi.iki.hsivonen.xml.HtmlSerializer
 
emitParserOptions() - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.VerifierServletTransaction
 
emitPresetOptions() - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.VerifierServletTransaction
 
emitSchemaDuration() - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.VerifierServletTransaction
 
emitSchemaField() - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.VerifierServletTransaction
 
emitSuccess() - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.Html5ConformanceCheckerTransaction
 
emitSuccess() - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.VerifierServletTransaction
 
emitter - Variable in class fi.iki.hsivonen.htmlparser.HtmlParser
 
emitter - Variable in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.VerifierServletTransaction
 
emitter - Variable in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.XhtmlEmittingErrorHandler
 
emitter - Variable in class fi.karppinen.xml.SimpleParagraphParser
 
emitTitle(boolean) - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.Html5ConformanceCheckerTransaction
 
emitTitle(boolean) - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.VerifierServletTransaction
 
emitTotalDuration() - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.VerifierServletTransaction
 
EMPTY_ATTRIBUTES - Static variable in class fi.iki.hsivonen.xml.EmptyAttributes
 
EMPTY_CELL_ARRAY - Variable in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.table.RowGroup
Runtime type constant.
EMPTY_ELEMENTS - Static variable in class fi.iki.hsivonen.htmlparser.EmptyElementFilter
HTML 4.01 Strict elements which don't have an end tag
EMPTY_STRING_ARRAY - Static variable in class fi.iki.hsivonen.xml.AttributeUtil
An empty string array instance.
EmptyAttributes - Class in fi.iki.hsivonen.xml
 
EmptyAttributes() - Constructor for class fi.iki.hsivonen.xml.EmptyAttributes
 
emptyDocument() - Method in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.pipeline.DomConsumer
 
emptyDocument() - Method in class fi.karppinen.gnu.xml.pipeline.DomConsumer
 
EmptyElementFilter - Class in fi.iki.hsivonen.htmlparser
 
EmptyElementFilter() - Constructor for class fi.iki.hsivonen.htmlparser.EmptyElementFilter
 
emptyElements - Static variable in class fi.iki.hsivonen.xml.HtmlSerializer
HTML 4.01 elements which don't have an end tag
encoding - Variable in class fi.iki.hsivonen.htmlparser.HtmlParser
 
encoding - Variable in class fi.iki.hsivonen.util.MetadataExtractor
 
encoding - Variable in class fi.iki.hsivonen.xml.HtmlSerializer
 
EncodingInfo - Class in fi.iki.hsivonen.io
 
EncodingInfo() - Constructor for class fi.iki.hsivonen.io.EncodingInfo
 
end - Variable in class fi.iki.hsivonen.io.AutobufferingBoundedInputStream
 
end() - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.XhtmlEmittingErrorHandler
 
end() - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.table.RowGroup
 
end() - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.table.Table
 
END_CAUSING_STARTS - Static variable in class fi.iki.hsivonen.htmlparser.TagInferenceFilter
 
endCDATA() - Method in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.SAXDriver
 
endCDATA() - Method in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.pipeline.DomConsumer.Handler
 
endCDATA() - Method in class fi.karppinen.gnu.xml.pipeline.DomConsumer.Handler
 
endCDATA() - Method in class fi.karppinen.gnu.xml.util.XMLWriter
SAX2 : called after parsing CDATA characters
endCell() - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.table.Table
 
endCol() - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.table.Table
 
endColGroup() - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.table.Table
 
endDelimCDATA - Static variable in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.XmlParser
 
endDelimComment - Static variable in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.XmlParser
 
endDelimPI - Static variable in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.XmlParser
 
endDoctype() - Method in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.SAXDriver
 
endDocument() - Method in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.SAXDriver.Adapter
 
endDocument() - Method in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.pipeline.DomConsumer.Handler
 
endDocument() - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.BufferingRootNamespaceSniffer
 
endDocument() - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.RootNamespaceSniffer
 
endDocument() - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.Checker
Calls reset().
endDocument() - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.DebugChecker
 
endDocument() - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.ContentHandlerFilter
 
endDocument() - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.HtmlSerializer
Must be called in the end.
endDocument() - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.SaxCompiler
 
endDocument() - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.SimpleWikiParser
 
endDocument() - Method in class fi.karppinen.gnu.xml.pipeline.DomConsumer.Handler
 
endDocument() - Method in class fi.karppinen.gnu.xml.util.XMLWriter
SAX1 : indicates the completion of a parse.
endDocument() - Method in class fi.karppinen.xml.BodyContentPassFilter
 
endDTD() - Method in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.pipeline.DomConsumer.Handler
 
endDTD() - Method in class fi.karppinen.gnu.xml.pipeline.DomConsumer.Handler
 
endDTD() - Method in class fi.karppinen.gnu.xml.util.XMLWriter
SAX2 : called after the doctype is parsed
endElement(String, String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.SAXDriver.Adapter
 
endElement(String) - Method in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.SAXDriver
 
endElement(String, String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.pipeline.DomConsumer.Handler
 
endElement(String, String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.htmlparser.CharacterEncodingDeclarationFilter
 
endElement(String, String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.htmlparser.EmptyElementFilter
 
endElement(String, String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.htmlparser.TagInferenceFilter
 
endElement(String) - Method in class fi.iki.hsivonen.htmlparser.TagInferenceFilter
 
endElement(String, String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.BufferingRootNamespaceSniffer
 
endElement(String, String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.RootNamespaceSniffer
 
endElement(String, String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.BlockPassFilter
 
endElement(String, String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.Checker
 
endElement(String, String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.DebugChecker
 
endElement(String, String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.NormalizationChecker
 
endElement(String, String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.SignificantInlineChecker
 
endElement(String, String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.table.TableChecker
 
endElement(String, String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.TextContentChecker
 
endElement(String, String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.ContentHandlerFilter
 
endElement(String, String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.ElementDropper
 
endElement(String, String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.HeadingShiftFilter
 
endElement(String, String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.HtmlSerializer
Writes an end tag if the element is an XHTML element and is not an empty element in HTML 4.01 Strict.
endElement(String, String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.IdContentPassFilter
 
endElement(String, String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.SaxCompiler
 
endElement(String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.SaxEmitter
 
endElement(String, String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.SimpleWikiParser
 
endElement(String, String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.TitleGrabber
 
endElement(String, String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.XHTMLCruftDropper
 
endElement(String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.XhtmlSaxEmitter
 
endElement(String, String, String) - Method in class fi.karppinen.gnu.xml.pipeline.DomConsumer.Handler
 
endElement(String, String, String) - Method in class fi.karppinen.gnu.xml.util.XMLWriter
SAX2 : indicates the end of an element
endElement(String, String, String) - Method in class fi.karppinen.xml.BodyContentPassFilter
 
endEntity(String) - Method in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.pipeline.DomConsumer.Handler
 
endEntity(String) - Method in class fi.karppinen.gnu.xml.pipeline.DomConsumer.Handler
 
endEntity(String) - Method in class fi.karppinen.gnu.xml.util.XMLWriter
SAX2 : called after parsing a general entity in content
endExternalEntity(String) - Method in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.SAXDriver
 
endInternalEntity(String) - Method in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.SAXDriver
 
endPrefixMapping(String) - Method in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.SAXDriver.Adapter
 
endPrefixMapping(String) - Method in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.pipeline.DomConsumer.Handler
 
endPrefixMapping(String) - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.BufferingRootNamespaceSniffer
 
endPrefixMapping(String) - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.RootNamespaceSniffer
 
endPrefixMapping(String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.Checker
 
endPrefixMapping(String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.DebugChecker
 
endPrefixMapping(String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.ContentHandlerFilter
 
endPrefixMapping(String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.HtmlSerializer
Does nothing.
endPrefixMapping(String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.SaxCompiler
 
endPrefixMapping(String) - Method in class fi.karppinen.gnu.xml.pipeline.DomConsumer.Handler
 
endPrefixMapping(String) - Method in class fi.karppinen.gnu.xml.util.XMLWriter
SAX2 : ignored.
endRow() - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.table.RowGroup
 
endRow() - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.table.Table
 
endRowGroup() - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.table.Table
 
ensureState() - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.SaxCompiler
 
Entities - Class in fi.iki.hsivonen.htmlparser
 
Entities() - Constructor for class fi.iki.hsivonen.htmlparser.Entities
 
entity - Variable in class fi.karppinen.xml.HardwiredFileEntityResolver
 
ENTITY_INTERNAL - Static variable in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.XmlParser
Constant: the entity is internal.
ENTITY_NDATA - Static variable in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.XmlParser
Constant: the entity is external, non-parsable data.
ENTITY_TEXT - Static variable in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.XmlParser
Constant: the entity is external XML data.
ENTITY_UNDECLARED - Static variable in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.XmlParser
Constant: the entity has not been declared.
entityInfo - Variable in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.XmlParser
 
entityNestLevel - Variable in class fi.karppinen.gnu.xml.util.XMLWriter
 
entityResolver - Variable in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.SAXDriver
 
entityResolver - Variable in class fi.iki.hsivonen.htmlparser.HtmlParser
 
entityResolver - Variable in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.VerifierServletTransaction
 
entityResolver - Variable in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.VerifierServletXMLReaderCreator
 
entityStack - Variable in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.SAXDriver
 
entityStack - Variable in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.XmlParser
 
enumeration - Variable in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.XmlParser.AttributeDecl
 
eol - Static variable in class fi.karppinen.gnu.xml.util.XMLWriter
 
equals(Object) - Method in class org.whattf.datatype.data.LanguageData.StringPair
 
err(String) - Method in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.XmlParser
Report non-fatal errors.
err(String) - Method in class fi.iki.hsivonen.htmlparser.HtmlParser
 
err(String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.Checker
Emit an error.
err(String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.table.Cell
 
err(String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.table.Table
 
err(String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.ContentHandlerFilter
 
errAboutTextRun() - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.NormalizationChecker
Emits an error stating that the current text run or the source text is not in NFC.
errHandler - Variable in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.pipeline.DomConsumer
 
errHandler - Variable in class fi.karppinen.gnu.xml.pipeline.DomConsumer
 
errHandler - Variable in class fi.karppinen.gnu.xml.util.XMLWriter
 
errIfNotRowspanZero(String) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.table.Cell
 
errOnHorizontalOverlap(Cell) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.table.Cell
Emit errors if this cell and the argument overlap horizontally.
error(SAXParseException) - Method in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.XmlReader.FatalErrorHandler
 
ERROR - Static variable in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.XhtmlEmittingErrorHandler
 
error(SAXParseException) - Method in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.XhtmlEmittingErrorHandler
 
error(SAXParseException) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.SilentDraconianErrorHandler
 
error(SAXParseException) - Method in class fi.iki.hsivonen.xml.SystemErrErrorHandler
 
errorHandler - Variable in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.SAXDriver
 
errorHandler - Variable in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.VerifierServletTransaction
 
errorHandler - Variable in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.VerifierServletXMLReaderCreator
 
errorHandler - Variable in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.Checker
 
errorHandler - Variable in class fi.iki.hsivonen.xml.checker.table.Cell
The error handler.
errorHandler - Variable in class fi.iki.hsivonen.xml.ContentHandlerFilter
 
errorHandler - Variable in class fi.iki.hsivonen.xml.PrudentHttpEntityResolver
 
errorHandler - Variable in class fi.iki.hsivonen.xml.SimpleWikiParser
 
errors - Variable in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.XhtmlEmittingErrorHandler
 
escapeChars(char[], int, int, int) - Method in class fi.karppinen.gnu.xml.util.XMLWriter
 
exceptionOccurred(Exception) - Method in interface fi.iki.hsivonen.io.StreamObserver
 
expandingEntities - Variable in class fi.karppinen.gnu.xml.util.XMLWriter
 
expandPE - Variable in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.XmlParser
 
extendArray(Object, int, int) - Method in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.XmlParser
Ensure the capacity of an array, allocating a new one if necessary.
extensions - Static variable in class fi.iki.hsivonen.util.MetadataExtractor
 
extensionTypes - Static variable in class fi.iki.hsivonen.util.MetadataExtractor
 
EXTERNAL_ENTITIES_NO_VALIDATION - Static variable in class fi.iki.hsivonen.verifierservlet.VerifierServletTransaction
 
externalEntityDecl(String, String, String) - Method in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.pipeline.DomConsumer.Handler
 
externalEntityDecl(String, String, String) - Method in class fi.karppinen.gnu.xml.pipeline.DomConsumer.Handler
 
externalEntityDecl(String, String, String) - Method in class fi.karppinen.gnu.xml.util.XMLWriter
SAX2 : called on external entity declarations
extGE - Variable in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.SAXDriver
 
extPE - Variable in class fi.iki.hsivonen.gnu.xml.aelfred2.SAXDriver
 
extractMetaFromHTML() - Method in class fi.iki.hsivonen.util.MetadataExtractor
 
extractMetaFromPDF() - Method in class fi.iki.hsivonen.util.MetadataExtractor
 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z _