Julkisesti luotettu varmenne ikidomainille TLS:ää (SSL:ää) varten

English summary for my usual audience: Previously it was impractical to get a publicly trusted TLS certificate for an iki domain (e.g. hsivonen.iki.fi). Thanks to Let’s Encrypt performing validation on a per-hostname basis, it’s now practical to get a publicly trusted certificate for an iki domain.

Aiemmin ikidomainille, kuten hsivonen.iki.fi, on ollut vaikeaa saada julkisesti luotettua TLS-varmennetta (SSL-sertifikaattia) esim. https-palvelinta varten. (Julkisesti luotettu varmenne on varmenne, joka ketjuuntuu Mozillan, Microsoftin, Applen ja Androidin juuritaltioissa mukana olevaan juureen tai juuriin.) Tämä johtui siitä, että varmentajat (engl. certificate authority eli CA) ovat tyypillisesti halunneet tarkistaa verkkotunnuksen iki.fi hallinnan edellytyksenä varmenteen saamiseksi .iki.fi-loppuiselle nimelle.

Uusi voittoa tavoittelematon varmentaja Let’s Encrypt toimii toisin ja tarkistaa isäntänimen (hostname) hallinnan. Siispä ikidomainille hsivonen.iki.fi saa varmenteen (ilmaiseksi!) osoittamalla kontrolloivansa isäntää hsivonen.iki.fi eikä iki.fi:n hallinnalla ole väliä.

Rajallisen allekirjoittamiskapasiteetin vuoksi Let’s Encrypt rajoittaa, kuinka monta varmennetta per verkkotunnus saa hakea tietyssä aikaikkunassa. Tukifoorumin mukaan verkkotunnuksen määritelmä aikarajoitusta varten on julkinen suffiksi plus yksi pisteellä erotettu nimen osa. Koska iki.fi on julkinen suffiksi ei ikidomainien pitäisi haitata toisiaan aikaperusteisten määrärajoitusten vuoksi.

Koska varmenteiden voimassaolon peruminen (eli sulkeminen, engl. revocation) ei oikeasti toimi, Let’s Encrypt rajoittaa varmenteiden voimassaoloaikaa, jotta paljastuneesta salaisesta avaimesta johtuva haitta-aika lyhenisi. Tämän vuoksi Let’s Encryptiä käytettäessä pitää varmenteiden uusiminen käytännössä automatisoida. Itse olen ollut hyvin tyytyväinen Hugo Landaun acmetooliin.

Tässä on tietenkin se riski, että kun ikidomaineille saa varmenteita vain yhdestä paikasta, ei ole mihin vaihtaa, jos se yksi paikka menee jotenkin rikki. Toivottavasti ei mene rikki. Lisäys 2016-04-02: Certificate Transparency paljastaa, että pari jäsentä on saanut ikidomaineilleen varmenteet GeoTrustin RapidSSL-brändiltä. Näyttäisi siltä, että homma onnistuu SSLMaten kautta, jos on määritellyt ikidomainilleen MX-tietueen avulla ylläpitopostilaatikon.

Toinen teoreettinen riski on se, että IKI ry voisi kieltää Let’s Encryptin käytön julkaisemalla iki.fi:n DNS:ssä CAA-tietueen, joka ei sallisi Let’s Encryptin käyttöä. En tosin tiedä, pelastaisiko julkinen suffiksi tässä. Toivon, että IKI ry päättää olla julkaisematta Let’s Encryptin kieltävää (eli sallimatta jättävää) CAA-tietuetta. Lisäys 2016-04-02: Asia on nyt kirjattu yhdistyksen vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan.