Perusteasiakirjoja hallussapitämättä ikärajoitettu

14. lokakuuta 2020 lähetin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamoon sähköpostitse otsikolla ”Asiakirjapyyntö: Maskisuosituksen ikärajan perusteet” seuraavaa:

THL:n maskisuosituksessa (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille) sanotaan: "Kasvomaski ei sovellu pikkulapsille, sillä maskin ohjeiden mukainen käyttö onnistuu vasta hieman vanhempana. Tämä suositus koskee ensisijassa yli 15-vuotiaita, poikkeuksena on leviämisvaiheen suositus yläkouluille."

Pikkulapsen ja yli 15-vuotiaiden väliin jää selittämätöntä tilaa. Muualla maailmassa maskisuositusten tai -pakkojen ikärajoja on asetettu alemmas.

Lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta nojalla pyydän THL:n hallussa olevat 15 vuoden ikärajan perusteena olleet asiakirjat, kuten esimerkiksi (muttei pyyntöä rajaten) tutkimusartikkelit, lastenlääkärien THL:lle ikärajasta antamat lausunnot, ministeriöiden kannanotot ja analyysit siitä, kenelle tulisi millaista maksettavaa, jos maskisuositus koskisi oppivelvollisuusikäisiä.

Katson maskisuosituksen antamisen olevan osoitus asian valmistumisesta em. lain 6 §:n tarkoittamalla tavalla.

Mikäli jokin pyynnön piirissä oleva asiakirja on julkaistu Webissä ilman pääsyä rajoittavia sisäänkirjautumisvaatimuksia, asiakirjanantamistavaksi sopii, että lähetätte minulle asiakirjan URL:in. Muussa tapauksessa voin vastaanottaa asiakirjat sähköpostin liitteenä.

Katson, että pyyntöön tulee vastata maksuttomasti em. lain 34 §:n 1 momentin kohdan 3 perusteella.

--
Henri Sivonen

19. lokakuuta 2020 sain THL:n kirjaamolta (viestissä ei ilmene sen lähettäneen henkilön nimeä tai titteliä) otsikolla ”Asiakirjapyyntönne THL/5419/3.10.00/2020 Maskisuosituksen ikärajan perusteet.” sähköpostin, jonka sisältö oli:

Hyvä Henri Sivonen,

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ”Infektiotautien torjunta ja rokotukset”- yksiköstä saadun tiedon mukaan THL:lla ei ole hallussa pyytämiäsi asiakirjoja. THL:n maskisuositus perustuu Maailman terveysjärjestö WHO:n ja Euroopan tautikeskuksen (ECDC) suosituksiin ja näiden taustalla olevaan tutkimusnäyttöön. Maskeja käytetään laajasti useimmissa maissa ja useissa maissa se on jopa pakollista.

Q&A: Masks and COVID-19 (WHO)

Using face masks in the community (pdf, 364 kt) (ECDC)

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille/kysymyksia-ja-vastauksia-maskisuosituksesta

Toimeksi saaneena,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjaamo

13.8. Minna Pölkki kirjoitti Helsingin Sanomissa (asian voi kuunnella primäärilähteestä tiedotustilaisuuden tallenteesta kohdasta 28:05 eteenpäin):

Lapsille maski ei THL:n mukaan sovellu, sillä lapsilla ei ole välttämättä edellytyksiä käyttää maskia asianmukaisesti ja turvallisesti. THL suositteleekin maskien käyttöä 15 vuoden iästä alkaen.

Johtaja Mika Salmisen mukaan THL:ssa on pohdittu lastentautien asiantuntijoiden kanssa maskisuosituksen ikäsuositusta.

”Lähdemme siitä, että yli 15-vuoden ikäisillä olisi edellytyksiä käyttää maskia oikein liikennevälineissä ja muissa tilanteissa, joissa se voisi olla tarpeen”, Salminen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ihmettelen, ettei tästä pohdinnasta ole jäänyt THL:n haltuun minkäänlaista asiakirjaa. Tulee déjà vu -tunne.

Katsotaan sitten annettuja linkkejä lopusta alkuun päin. Viimeinen itseviittauslinkki käsittelee asiakirjapyynnön aihetta näin, eli kirjaamon vastaus itsessään on copypastea tästä asiakirjasta:

Kuka maksaa maskit?

[…]

Jos peruskoulun yläasteelle suositellaan maskin käyttöä, koulun tai kunnan tulisi hankkia ja jakaa oppilaille maskit.

[…]

Miksi maskisuositus koskee ensisijaisesti vain yli 15-vuotiaita?

Alle 15-vuotiaalle maskin ohjeiden mukainen käyttö voi olla hankalaa. Lisäksi yli 15-vuotiaat liikkuvat tätä nuorempia useammin itsenäisesti ilman aikuista, jolloin maskin oikeanlainen käyttö on heidän omalla vastuullaan.

Kasvomaskin käyttö vaatii huolellisuutta. Maskia on esimerkiksi aina käsiteltävä puhtailla käsillä. Viruksella mahdollisesti tahraantunut maski voi aiheuttaa tartuntariskin.

Koronaepidemian leviämisvaiheessa 13–14-vuotiaille suositellaan maskia, mutta ainoastaan kouluissa, jolloin käyttö on valvottua.

Mihin lähteisiin ja näyttöön maskisuositus perustuu?

Maskisuositus perustuu Maailman terveysjärjestö WHO:n ja Euroopan tautikeskuksen (ECDC) suosituksiin ja näiden taustalla olevaan tutkimusnäyttöön. Maskeja käytetään laajasti useimmissa maissa ja useissa maissa se on jopa pakollista.

Q&A: Masks and COVID-19 (WHO)

Using face masks in the community (pdf, 364 kt) (ECDC)

Vastaus ikäkysymykseen herättää enemmän kysymyksiä, kuin mihin se vastaa:

Viitattu 8. huhtikuuta 2020 päivätty ECDC:n asiakirja (turvakopio ensimmäisellä sivulla annetun luvan nojalla; suomennos) ei käsittele maskinkäytön alaikärajaa lainkaan. Lähimmäksi aihetta osuu maininta ”Face masks are not well tolerated by certain population groups (e.g. children)”.

Viitattu asiakirja on sikäli merkillepantava, että THL viittasi samaan asiakirjaan perusteluna maskiensuosittelemattomuustiedotteelle. Mainio asiakirja, kun samalla asiakirjalla voi perustella aina kulloistakin kantaa. Jos asiakirjan kuitenkin lukee, parhaiten sillä voisi perustella Markku Tervahaudan Helsingin Sanomille huhtikuussa sanomaa maskikantaa, joka leimattiin yksityisajatteluksi.

Yritin löytää ECDC:n kannan ikärajaan selaamalla ECDC:n koronajulkaisulistaa. En löytänyt ikärajaa, mutta löysin infografiikan, joka puoltaa maskien käyttöä kouluissa.

Entäpä sitten WHO? THL:n viittaama WHO:n Q&A ei käsittele alaikärajaa lainkaan. WHO:lta kyllä löytyy aihetta käsittelevä asiakirja: 21 elokuuta 2020 päivätty Advice on the use of masks for children in the community in the context of COVID-19 (turvakopio viimeisellä sivulla sanotun lisenssin nojalla).

Tässä asiakirjassa 15 vuoden ikä esiintyy kyllä kerran (kursivointi minun):

[…] A study of mask wearing during seasonal influenza outbreaks in Japan noted that the use of masks was more effective in higher school grades (9-12 year old children in grades 4-6) than lower grades (6-9 year old children, in grades 1-3)34. One study, conducted under laboratory conditions and using non-betacoronaviruses, suggested that children between five and 11 years old were significantly less protected by mask wearing compared to adults, possibly related to inferior fit of the mask35. Other studies found evidence of some protective effect for influenza for both source control30 and protection in children34, although overall compliance with consistent mask wearing, especially among children under the age of 15, was poor.

15 vuoden raja ei kuitenkaan kestänyt WHO:n tarkastelussa ohjeistusjohtopäätöksiin asti. WHO:n olennaiset ikärajat ovat:

 1. Based on the expert opinion gathered through online meetings and consultative processes, children aged up to five years should not wear masks for source control. This advice is motivated by a “do no harm” approach and considers:

  • childhood developmental milestonesb 41
  • compliance challenges and
  • autonomy required to use a mask properly.

  […]

 2. For children between six and 11 years of age, a risk-based approach should be applied to the decision to use of a mask. This approach should take into consideration:

  • intensity of transmission in the area where the child is and updated data/available evidence on the risk of infection and transmission in this age group;
  • social and cultural environment such as beliefs, customs, behaviour or social norms that influence the community and population’s social interactions, especially with and among children;
  • the child’s capacity to comply with the appropriate use of masks and availability of appropriate adult supervision;
  • potential impact of mask wearing on learning and psychosocial development; and
  • additional specific considerations and adaptions for specific settings such as households with elderly relatives, schools, during sport activities or for children with disabilities or with underlying diseases.
 3. Advice on mask use in children and adolescents 12 years or older should follow the WHO guidance for mask use in adults1 and/or the national mask guidelines for adults.

Jos THL:n suosituksen ikäraja oikeasti perustuisi WHO:n suositukseen, ikärajan pitäisi olla alimmillaan 6 vuotta tai ylimmillään 12 vuotta.

Mainitaan vielä, että WHO huomauttaa, että joissain maissa alaikäraja on WHO:n suosittamaa 6 vuoden alarajaa alempi. Tämän kohdan viitteet osoittavat Yhdysvaltain, Sveitsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten sekä American Adademy of Pediatricsin sivuille. 19. lokakuuta 2020 näitä sivuja katsoessani Sveitsin ikäraja ei ollut WHO:n linjaa alempi.

Mielestäni ei ole sopivaa, että Suomen viranomainen sanoo perustavansa suosituksensa WHO:n ja ECDC:n suosituksiin, kun näiden suositukset eivät luettaessa sanottua tue.

Lisäys 20. lokakuuta 2020

ECDC:n asiakirjassa Q & A on COVID-19 in children aged 0 – 18 years and the role of school settings in COVID-19 transmission (sen muodossa 20. lokakuuta 2020) on viimeisenä seuraava kysymyksen ja vastauksen pari (kursivointi minun):

9. Should children and teachers wear masks in schools?

Within the community the use of face masks is recommended in indoor settings when it is not possible to maintain physical distancing. However, in school settings, implementing this measure is challenging, as it is known that children have a lower tolerance to wearing masks for extended periods of time, and may fail to use the masks properly.

In primary schools, the use of face masks is recommended for teachers and other adults when physical distancing cannot be guaranteed, although it is not recommended for the students. In secondary schools, the use of face masks is recommended for both students and adults. The use of masks should be seen as a complementary measure, rather than a single measure to prevent transmission within schools.

Physical distancing, safe coughing etiquette, hand hygiene, and staying at home when ill are all still important measures for reducing infection, irrespective of whether masks are being used within schools.

Secondary school” on määritelty tuosta asiakirjasta linkitetyssä 6. elokuuta 2020 päivätyssä ECDC:n asiakirjassa COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission näin: ”Education establishments for children aged 12–18 years”. (Tämän asiakirjan maskiosuudessa deskriptiivinen teksti ja preskriptiivinen teksti ovat sen verran sekaisin, että lainaan yllä selvästi kirjoitettua Q & A -asiakirjaa.)

ECDC:n kantakaan ei siis tue alaikärajan asettamista 12 vuotta ylemmäs.

Kiitos Riikka Kevolle viitteistä näihin asiakirjoihin.

Päivitys 8. tammikuuta 2021

8. tammikuuta 2021 THL päivitti maskisuosituksensa koskemaan 12 vuotta täyttäneitä (ja koulussa 6. luokkaa) vedoten siihen, että WHO suosittaa, että 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien tulisi noudattaa aikuisten suositusta. Sitä ei selitetty, miksi tämä 21.8.2020 päivätty WHO:n kanta omaksuttiin vasta 8.1.2021.