Koronapassilausunto

Iltalehti ja Yle ovat kirjoittaneet THL:n koronapassilausunnosta (olen peittänyt kuvat henkilöiden allekirjoituksista niiden väärinkäytön välttämiseksi; THL ei ole itse pannut tätäkään lausuntoa lausuntosivulleen) korostaen sitä, että THL on ollut STM:n kanssa eri mieltä siitä, pitäisikö 12–15-vuotiaiden olla koronapassin piirissä. Erimielisyys STM:n kanssa ei kuitenkaan ole asiassa huomionarvoisinta. Mielestäni on erittäin kummallista, että lausunto on kirjoitettu niin, että se näyttää siltä, kuin Suomessa 12–15-vuotiaat eivät voisi saada rokotetta ja heidän koronapassinsa olisi kokonaan testaamisen varassa.

THL kiinnittää huomiota siihen että ikäraja on luonnoksessa eri kuin 16 a §:ssä ja myös eri tavoin määritelty (vrt. 58 a §: ..12-vuotiaalta tai sitä vanhemmalta.. ja 16 a §: Vuonna 2005 tai sitä aikaisemmin syntyneellä..). Koska ikäraja on merkittävästi matalampi aiempaan nähden, ja tulee melko pitkään merkittävästi rajoittamaan alaikäisten lasten mahdollisuuksia osallistua heidän kehitykseensä, terveyteensä ja hyvinvointiinsa vaikuttaviin toimintoihin, THL pitää ikärajaa liian matalana (vrt. 58i § 4 momentti, erityisesti niiden kohdat 1-4 ja 6-7, esim. yleisötilaisuuksiin käytettävät sisä- ja ulkotilat, urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisäliikuntatilat, uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä tai läheisyydessä olevat pukuhuonetilat, kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat, sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat, museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat).

Ottaen huomioon että 12-15 vuotiaat alaikäiset lapset hyvin harvoin sairastuvat vakavasti ja todennäköisesti tartunnan saaneina tartuttavat tautia eteenpäin aikuisia vähemmän, ja heitä vanhemmat ikäluokat on lain voimaan tullessa hyvin kattavasti rokotettu, korkeimmassa riskissä olevat erityisen kattavasti, ja että lasten liikunta ja hyvinvointiharrastustoimintaa on pandemian aikana laajasti ja pitkä-aikaisesti rajoitettu, THL pitää erittäin kyseenalaisena oikeasuhtaisuuden ja välttämättömyyden kannalta sisällyttää lapset koronapassivaatimuksen piiriin.

Vaikka lapset testauksen kautta voisivat saada passin voimaan 72 tunniksi THL ei nykyjärjestelyin pidä mitenkään kohtuullisena tai oikeasuhtaisena edellyttää alaikäisilta lapsilta mahdollisesti useaan kertaan viikossa toistuvaa testausta harrastuksiinsa osallistumisen edellytyksenä.

Koronapandemian aikana erittäin merkittävä osa lapsista on pysyvästi lopettanut liikunta- ja muut harrastuksensa, jonka negatiivinen kansanterveydellinen ja hyvinvointivaikutus voi jäädä erittäin suureksi ja pitkävaikutteiseksi. Asiasta ei myöskään näy teetettäneen perusteellista lapsiasian vaikutusten arviota lakiesitystä varten, mikä olisi THL:n arvion mukaan vähimmäisvaatimus edes asian harkitsemiseksi.

THL katsoo että 12 vuoden ikäraja tulisi nostaa 16 vuoteen samalla määrittelyllä kuin voimassa olevan lain 16 a pykälässä.

Tässä ei mainita 12–15-vuotiaiden rokottamista lainkaan. Siten ei siis myöskään pohdita sitä, ovatko 12–15-vuotiaat voineet saada kaksi rokotusannosta siihen mennessä, kun koronapassi edes teoriassa voisi tulla käyttöön. Kyllä olisivat voineet saada ja sen, että myös ovat saaneet, edistämisen pitäisi kuulua THL:n tehtävään. Kaksi annosta saaneiden osallistumista koronapassi ei häiritsisi eikä kaksi annosta saaneilta edellytettäisi testausta useaan kertaan viikossa.

Miksi ihmeessä tätä ei käsitellä lausunnossa lainkaan? Kyllähän Markku Tervahauta ja Otto Helve tietävät, minkä ikäisiä Suomessa rokotetaan.

Riippumatta siitä, onko koronapassi omasta mielestä kannatettava (en tarkoituksella ota tässä kirjoituksessa tähän kysymykseen kantaa suuntaan tai toiseen), pitäisi THL:n toimia ensisijaisesti rokotuskattavuutta edistävästi eikä ensisijaisesti optimoida säädöskehikkoa rokotteista (ilman lausunnon aiemmassa kohdassa käsiteltyä terveydellistä syytä) kieltäytyneille helpoksi.

Onko muuten THL itse esittänyt omille kannoilleen ”perusteellista lapsiasian vaikutusten arviota”? THL ei näytä edes kirjaavan yleisluontoisempia perusteluita esim. maskien suosittelematta jättämiselle alle 12-vuotiaille viranomaisen asiakirjaan. (Lisää tästä myöhemmin.)

Viitattu 16 a pykälä valmisteltiin ennen kuin EMA oli laajentanut koronarokotteiden myyntilupia koskemaan rokotteiden antamista 12–15-vuotiaille. Yhdenmukaisuuden menneessä tilanteessa valmistellun pykälän kanssa ei mitenkään pitäisi olla prioriteetti.


P.S. Lausunnon ensimmäisellä sivulla sanotaan: ”[…] koronapassin käyttöönotto tulee de facto estämään vaikkapa pienten lasten harrastustoiminnan […]”. Minkä ikäinen lapsi on THL:n ajatusmaailmassa ”pieni”? Aiemmin, kun THL:n maskisuosituksen ikäraja oli 15 vuodessa, verukkeessa sanottiin: ”Kasvomaski ei sovellu pikkulapsille […]”. Sama sananmuoto pysyi sujuvasti, kun maskisuosituksen ikäraja laskettiin 12 vuoteen, koska WHO:n ohjeen mukaan 12-vuotiaasta lähtien maskiohjeen pitää olla sama kuin aikuisilla.