Toimintamalli

28.11.2020 lähetin Helsingin kaupungin kirjaamoon seuraavan sähköpostin otsikolla ”Asiakirjapyyntö: Uuden koronajäljitystyötoimintamallin perusteet” (muotoilua muokattu WWW-sivulle sopivaksi):

Helsingissä koululaisten vanhemmille välitettiin 27.11.2020 seuraava tiedote otsikolla: "Tiedote: Uusi toimintamalli koskien korona-altistusten jäljitystyötä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa"

Hyvät huoltajat,

Päiväkodeista ja kouluista on saatu hyvin vähän koronatartuntoja eikä päiväkodeissa ja kouluissa ole ollut laajoja tartuntaryppäitä. Lapset ja nuoret saavat eniten tartuntoja kotona, harrastuksissa ja vapaa-ajalla.

Yläastetta ja toista astetta koskeva maskisuositus ja maskien käyttö kouluissa vähentää osaltaan jatkotartuntojen todennäköisyyttä.

Epidemiologisen riskiarvion perusteella ei ole tarkoituksenmukaista asettaa yhtä herkästi kuin aikaisemmin kokonaisia päiväkotiryhmiä ja luokkia karanteeniin.

Päiväkodit ja alakoulut

Jos päiväkotiryhmässä tai luokalla on vain yksi tartunnan saanut ja tartunnan lähde on tiedossa, tartunnan saanut lapsi tai koululainen asetetaan eristykseen ja perhe karanteeniin.

Jos päiväkotiryhmässä tai alakoulussa on useampi tartunnan saanut, epidemiologinen toiminta tekee tartunnanjäljityksen aikaisemman käytännön mukaisesti ja altistuneet määrätään karanteenin.

Kaikista tartunnoista, myös yksittäisistä, tiedotetaan aina kaikkia päiväkotilasten ja koululaisten huoltajia. Samalla muistutetaan hakeutumaan heti testiin, jos lapselle tulee koronavirustartuntaan viittaavia oireita. Testiin pääsee tällä hetkellä samana päivänä ja tuloksen saa vuorokaudessa.

Yläkoulut ja toiseen asteen oppilaitokset

Jos tartunnan saanut on yläkoululainen tai toisen tai kolmannen asteen opiskelija, tartunnan saanut opiskelija asetetaan eristykseen ja perhe karanteeniin.

Epidemiologinen toiminta selvittää oppilaan nimeämät lähikontaktit ja heidät asetetaan karanteeniin, jos heidän arvioidaan altistuneen.

Kaikista tartunnoista tiedotetaan huoltajia tai oppilaita. Samalla muistutetaan hakeutumaan heti testiin, jos koronavirustartuntaan viittaavia oireita ilmenee. Testiin pääsee tällä hetkellä samana päivänä ja tuloksen saa vuorokaudessa.

Uuteen toimintamalliin siirtyminen

Uuteen toimintamalliin siirtyminen perustuu koronaviruksesta kertyneeseen tietoon ja asiantuntija-arvioihin. Helsingin päiväkodeissa ja kouluissa lapsista ja nuorista keskimäärin seitsemän 1 000:sta karanteeniin asetetusta on saanut tartunnan.

Kokonaisia päiväkotiryhmiä tai luokkia ei ole tarkoituksenmukaista asettaa yhtä herkästi kuin aiemmin karanteeniin tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

Helsingissä 27.11.2020

Liisa Pohjolainen
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Timo Lukkarinen
Terveysasemien johtajalääkäri

Sanna Isosomppi
epidemiologisen toiminnan ylilääkäri

Opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille

Julkaistu 27.11.

Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta nojalla pyydän asiakirjat, joista virkkeessä "Uuteen toimintamalliin siirtyminen perustuu koronaviruksesta kertyneeseen tietoon ja asiantuntija-arvioihin." tarkoitettu tieto ja asiantuntija-arviot ilmenevät.

Katson tiedotteen lähettämisen olevan osoitus asian valmistumisesta em. lain 6 §:n tarkoittamalla tavalla.

Niiltä osin kuin pyydetyt asiakirjat on julkaistu Webissä ilman pääsyä rajoittavia sisäänkirjautumisvaatimuksia, asiakirjanantamistavaksi sopii, että lähetätte minulle asiakirjojen URL:it. Muussa tapauksessa voin vastaanottaa asiakirjat sähköpostin liitteenä.

Katson, että pyyntöön tulee vastata maksuttomasti em. lain 34 §:n 1 momentin kohdan 3 perusteella.

--
Henri Sivonen

30.11.2020 sain kirjausilmoituksen, jonka mukaan pyyntöni oli kirjattu järjestelmään 28.11.2020. 16.12.2020 muistutin kirjaamoa lakisääteistestä vastausajasta. Aiemmasta poiketen, en saanut tähän vastausta. 29.12.2020 muistin kirjaamoa uudelleen. En taaskaan saanut vastausta.

5.2.2021 soitin kirjaamoon ja sain asiaa käsittelevän hallintohenkilön meiliosoitteen ja puhelinnumeron. Lähetin sähköpostin. 8.2.2021 soitin perään. Toinen hallintohenkilö vastasi ja kertoi, ettei kirjaamon sanoma hallintohenkilö ole paikalla. 9.2.2021 tämä toinen hallintohenkilö lähetti minulle sähköpostin, jossa kerrottiin, että asia on ylilääkärin käsittelyssä. 15.2.2021 sain otsikolla ”Asiakirjapyyntö HEL 2020-013141” seuraavan sähköpostin:

Hei

Olette lähettänyt asiakirjapyynnön HEL 2020-013141. Ohessa aineistomme taulukkona. Vastaava löytyy myös nettisivuiltamme https://www.hel.fi/uutiset/fi/sosiaali-ja-terveysvirasto/koronavirusta-seulottu-kouluissa

Kuvakaapaus linkatun sivun viimeisestä osiosta

Ystävällisin terveisin

Timo Lukkarinen
terveysasemien johtajalääkäri

(Linkattu sivu Internet Archivessa)

Lähetin samana päivänä vastauksen:

Hei,

Kiitos. Pyysinn asiakirjat, joista tiedotteenne virkkeessä "Uuteen toimintamalliin siirtyminen perustuu koronaviruksesta kertyneeseen tietoon ja asiantuntija-arvioihin." tarkoitettu tieto ja asiantuntija-arviot ilmenevät.

Ymmärränkö oikein, että tiedotteessa tarkoitettu "tieto" koostui ainoastaan esittämästänne tilastosta?

En näe vastauksessanne ollenkaan asiakirjoja, joista ilmenisi asiantuntija-arvioita. Eikö niitä ollutkaan?

(Meiliallekirjoitukseni)

En ole saanut 22.2.2021 mennessä vastausta tähän sähköpostiin.

Lain viranomaisten toiminnan julkisuudessa 14 §:ssä sanotaan vastausajasta:

Tässä pykälässä tarkoitettu asia on käsiteltävä viivytyksettä, ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai jos muu niihin rinnastettava syy aiheuttaa sen, että asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, asia on ratkaistava ja tieto julkisesta asiakirjasta annettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön.

Viitatun asiakirjan päiväys oli 22.12.2020. Eikö siihen olisi voinut lähettää linkkiä jo joulukuussa? Kaikenkaikkiaan pidän outona, että viranomainen kehtaa tiedottaa ohjeistavan viranomaisen (eli THL:n) ohjetta lepsummasta toimintamallista ilman, että kovalevyn nurkalla olisi valmiissa paketissa hyvin vakuuttava perusteluaineisto. (Se, että viitataan asiantuntija-arvoihin, joita ei sitten olekaan esittää, muistuttaa kyllä THL:n omaa toimintatapaa.)

Tiedotteen antamisen aikaan oli jo voimassa THL:n 13.11.2020 päivitetty ohje, jonka mukaan lähikontaktiksi katsotaan (mm.): ”Yli 15 minuutin oleskelu suljetussa tilassa (ei välttämättä yhtäjaksoisesti, mutta 24 tunnin aikana), esimerkiksi samassa taloudessa, luokkahuoneessa, työ-, kokous- tai -odotustilassa (suuressa tilassa rajaus lähellä oleskelleisiin)”. Helsingin kaupungin menettely olla määrämäättä karanteeniin kaikkia luokkahuoneessa oleskelleita on selvästi tämän ohjeen vastainen.

Päätös kuuluu kunnille eikä THL:lle, joten vastuullisella päättäjällä täytyy olla mahdollisuus toimia ohjeistusta tiukemmin. Onko kuitenkaan laillista toimia ohjeistusta lepsummin ja, jos jossain tapauksessa on, kuinka hyvin se pitäisi perustella, jotta sitä voitaisiin pitää laillisena? Etelä-Suomen AVI ei ole valvovana viranomaisena saanut vieläkään aikaan ratkaisua, onko Helsingin toimintamalli OK, vaikka läpikäytävä perusteaineisto näköjään on erittäin suppea.

No onko perusteaineisto sitten vakuuttava niin, että toimintamallin voisi sillä oikeasti perustella? Ei ole.

Ensinkin tietouniversumiksi on rajattu osittain pääkaupunkiseutu ja osittain jopa vain Helsinki. Ulkomaiset tutkimukset ja tulokset Suomesta pääkaupunkiseudun ulkopuolelta sivuutetaan. Mitään perusteita sille, miksi virus tarttuisi Helsingissä eri tavalla kuin muualla ei esitetä. Voi toki olla totta, että esim. tuulettimet Israelin kouluissa aiheuttavat erilaisen tilanteen, muttei ole uskottavaa, ettei esim. muun Suomen tapausraporttien perusteella olisi syytä varovaisuuteen Helsingissä.

Vaikka testauksen laboratorio-osuus oli jo joka tapauksessa uponnut kustannus ja esim. lokakuussa testauskapasiteettia oli siten paljon vajaakäytöllä, tätä kapasiteettia ei käytetty runsaaseen seulontaan. Vaikuttaa siltä, että poliittinen tahto oli välttää sellaista löydöstä, että korona tarttuisi kouluissa.

Lisäksi koulutartuntojen kokonaisvaikutuksen arvioinnissa pitäisi kotona tapahtuvat tartunnat panna sen lähteen piikkiin, josta kodin ensimmäinen tartunta on tullut. Suomessa sekvensointikapasiteetti löydettiin Britanniassa ensin löydetyn variantin myötä. Jos tuo kapasiteetti olisi otettu käyttöön jo lokakuussa, kun sitä ei vielä tarvittu variantin metsästykseen, sitä olisi voitu käyttää kotitartuntojen indeksitapausten tunnistamiseen. Jälleen vaikuttaa siltä, että poliittinen tahto on ollut välttää sellaista tulosta, että tartunta tulee kotiin koulusta.

Vertailun vuoksi Britanniassa todettin ennen etäkouluun siirtymistä, että perheen indeksitapaus oli alle 12-vuotias yli kaksi kertaa niin usein kuin aikuinen ja 12–16-vuotias lähes 8 kertaa niin usein kuin aikuinen (sivu 8).

Lisäksi tilaston tulkinnassa pitäisi tietää, mikä jäljistystoimen tilastointimenettely on ollut tapauksissa, joissa samat henkilöt ovat kohdanneet sekä koulussa että harrastuksessa.

Mielestäni esitetty tilasto ei kelpaa perusteluksi THL:n ohjeesta poikkeamiseen eikä tiedotteen luonnehdinta perusteista vastaa esitettyjä perusteita.