Erillissuosituksen tarpeettomuudesta yleissuosituksen poikkeukseksi?

Viimeistään 2.9.2020 ECDC suositti maskeja aikuisille jotka työskentelevät kouluissa. Jälkikäteen arvioituna asia oli sanottu jo 6.8. mutta niin epäselvästi, ettei ollut selvää, oliko kyseessä suositus vai kuvaus siitä, mitä joissakin EU-maissa tehdään. Suomen järjestelmässä jälkimmäisenä mainitussa asiakirjassa annettuun primary schoolin määritelmään sopii myös esiopetus.

Lokakuun puolivälissä – Helsingin Sanomien arkistosta päätellen 14.10. – Helsingin kaupunki antoi 15 vuotta täyttäneille maskisuosituksen työpaikoille.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimipisteissä maskeja ei otettukaan järjestelmällisesti henkilöstön käyttöön, koska työpaikkamaskisuositus ei koskenut varhaiskasvatusta ja perusopetusta.

3.11. tein Helsingin kaupungin kirjaamon kautta julkisuuslain nojalla asiakirjapyynnön, jossa pyysin ”varhaiskasvatus- ja perusopetustoimipaikkojen johtajille/rehtoreille lähetetyn ohjeistuksen, josta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnan rajaaminen työpaikkamaskisuosituksen ulkopuolelle ilmenee, asiakirjan, josta ilmenee mikä taho rajauksesta on päättänyt, sekä asiakirjan, jossa rajaus perustellaan (tai tiedon, ettei pyydetyn kaltaista asiakirjaa ole olemassa)”.

Arvelin, että olisi epäuskottavaa, että ilman erillistä syventävää soveltamisohjetta toimipisteissä olisi omin päin tultu varmuudella tulkintaan, että suosituksen kohdan ”Toisen asteen oppilaitoksissa, mukaan lukien lukiot, ja korkeakouluissa” varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen poissulkevuus mainitsematta jättämällä, mikä voitaisiin ymmärtää poissulkevuudeksi vain oppilaiden osalta, olisi henkilökunnan osalta vahvempi kuin kohdan ”Kaikilla muilla työpaikoilla, kun turvavälejä, vuorotteluja tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan” kaikenkattavuus. Eli tulkintaan päätyminen ohjeistamatta olisi edellyttänyt sitä, että varhaiskasvatusta ja perusopetusta ei laskettaisi ”kaikkiin muihin” työpaikkoihin siksi, että ne oli jätetty sanomatta kohdassa, jossa puhuttiin toisen asteen oppilaitoksista.

Arvelin, että todennäköisempi selitys oli, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimipisteille oli annettu hel.fi:ssä kaupunkilaisille ja lehdistölle näkyvän tekstin lisäksi syventävä ohje, jossa tämä tulkinta olisi sanottu selvemmin.

9.11. Helsingin kaupunki julkaisi tiedotteen, jossa maskin käyttöä suositeltiin peruskoulujen henkilöstölle. Huomionarvoista on, että tiedote oli muotoiltu kertomaan uudesta suosituksesta. Sitä ei ollut muotoiltu moittimaan peruskoulujen rehtoreita siitä, että lokakuun puolivälissä annettu maskisuositus työpaikoilla olisi jotenkin ymmärretty väärin peruskouluissa ja siten jätetty noudattamatta.

13.11. Helsingin Sanomat kirjoitti: ”Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee maskisuositusta varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Peruskouluissa työskenteleville suositus annettiin jo.” Tämä tukee sitä tulkintaa, ettei lokakuisen työpaikkamaskisuosituksen katsottu koskevan varhaiskasvatusta.

20.11. varhaiskasvatuksen henkilökunnalle viimein annettiin maskisuositus hel.fi:ssä. Samana päivänä sain varhaiskasvatuksen toimialajohdosta kopion henkilöstölle lähetetystä syventävästä ohjeesta:

Kasvomaskien käyttö varhaiskasvatuksen työtehtävissä
Pääkaupunkiseudun kunnat – Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen - ovat 19.11.2020 yhdessä linjanneet, että varhaiskasvatuksen henkilöstölle suositellaan kasvomaskin käyttöä sisätiloissa mahdollisuuksien mukaan. Varhaiskasvatuksessa kasvomaskin käyttöä suositellaan erityisesti työssään eri paikoissa kiertäville henkilöille kuten sijaisille, päiväkotiapulaisille, päiväkodin johtajille, työharjoittelijoille ja työssäoppijoille. Suositus tulee voimaan 23.11.2020 ja on voimassa toistaiseksi.

Kaikissa kasvatustilanteissa voi olla haasteellista käyttää maskia. Näissä tilanteissa työntekijä käyttää omaa ammatillista harkintaansa. Kun työntekijä työskentelee samassa lapsiryhmässä, tartunta- ja altistumisriski ei ole niin suuri kuin tilanteissa, joissa aikuisten liikkuvuutta on enemmän. Maskisuositus koskee päiväkoteja, ryhmäperhepäiväkoteja, leikkipuistoja, perhetaloja, avointa varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Kotona tapahtuvassa perhepäiväkodissa käytetään maskia, jos on tilanteita, joissa aikuisten välisistä turvaväleistä ei pystytä huolehtimaan.

Kasvomaskien käyttö turvaa henkilöstön riittävyyttä. Maskit ehkäisevät altistustilanteita ja altistuneiden määrää, karanteeniin asettamisia, sekä jatkotartuntoja. Noudatamme turvavälejä, hygieniaohjeita, käsienpesua, terveenä töissä oloa ja vältämme turhia siirtymiä ja liikkumisia ja aikuisten välisiä kontakteja.

Varsinainen käytäntö oli siis korjattu (lukuun ottamatta haasteellisia tilanteita). Koska minua silti kiinnosti, miksi tähän tulokseen ei päästy jo 14.10., vaan vetkuteltiin yli kuukausi, muistutin ensin kirjaamoa julkisuuslain 14 pykälässä säädetystä kahden viikon vastausmääräajasta ja myöhemmin asiakirjapyyntöni käsittelijää samassa pykälässä säädetystä kuukauden vastausmääräajasta.

11.12. sain vastauksen, jonka olennainen sisältö oli docx-muotoinen liite, jossa sanottiin seuraavaa:

Vastaus tietopyyntöön

Helsingin kaupungin kirjaamoon oli tullut 3.11.2020 asiakirjapyyntö: Varhaiskasvatus- ja perusopetushenkilökunnan rajaaminen työpaikkamaskisuosituksen ulkopuolelle. Asiakirjapyyntö ohjattiin Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle vastattavaksi.

Asiakirjapyynnössä pyydettiin: Lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta nojalla pyydän varhaiskasvatus- ja perusopetustoimipaikkojen johtajille/rehtoreille lähetetyn ohjeistuksen, josta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnan rajaaminen työpaikkamaskisuosituksen ulkopuolelle ilmenee, asiakirjan, josta ilmenee mikä taho rajauksesta on päättänyt, sekä asiakirjan, jossa rajaus perustellaan (tai tiedon, ettei pyydetyn kaltaista asiakirjaa ole olemassa).

Helsingin kaupunki ja Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ovat noudattaneet koronatilanteen ajan valtakunnallisia suosituksia.

THL ja OKM suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana (4.8.2020) 

OPH ohje varhaiskasvatuksen järjestämisestä uudella toimintakaudella 

OPH ohje esiopetuksen järjestämisestä uudella toimintakaudella 

OKM sivusto usein kysyttyä koronaviruksesta opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla 

THL  ajankohtaistiedote lapset ja koronvirus: lapsen suojaaminen virukselta, tartuntariskin minimoiminen

 

Työterveyslaitoksen ohje ko. ryhmiä koskien tuli 12/2020, Ohje varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen covid-19-tartuntojen ehkäisemiseksi.

Työterveyslaitos:

Ensisijaiset torjuntatoimet koronviruspandemian aikana ovat töiden järjestäminen uudella tavalla, turvaväleistä, hygieniasta ja hyvästä ilmanvaihdosta huolehtiminen. Vasta näiden toimien jälkeen on syytä harkita hengityksensuojainten tai kasvomaskien käyttöä.

Sekä perusopetuksessa, että varhaiskasvatuksessa on keväästä asti ollut mahdollisuus käyttää omaa maskia. Tästä on viestitty työpaikoille.

Erillistä dokumenttia, jossa rajataan erikseen ulos varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö ei siis ole.

 

Helsinki 11.12.2020

Jari Mäenmaa

Työsuojelupäällikkö

Pyysin etsimään pyytämääni ohjeistusta uudestaan viitaten mm. tässä kirjoituksessa edellä esittämiini syihin, jotka tukivat uskoa sellaisen olemassaoloon. Selvensin, että ohjeistuksella tarkoitin asiakirjaa, jonka suhde hel.fi:ssä 14.10. annettuun suositukseen oli vastaava kuin yllä lainaamani ohjeistuksen suhde 20.11. annettuun suositukseen.

18.12. sain uuden vastauksen, jonka olennainen sisältö koostui kolmesta PDF-liitteestä:

Niiden sisältö on:

KI132527658520368256.pdf

Vastaus Henri Sivosen tietopyyntöön

HEL 2020-012106 T 07 01 02

Helsingin kaupungin kirjaamoon oli tullut 3.11.2020 asiakirjapyyntö: Varhaiskasvatus- ja perusopetushenkilökunnan rajaaminen työpaikkamaskisuosituksen ulkopuolelle. Asiakirjapyyntö ohjattiin Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle vastattavaksi.

Asiakirjapyynnössä pyydettiin: Lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta nojalla pyydän varhaiskasvatus- ja perusopetustoimipaikkojen johtajille/rehtoreille lähetetyn ohjeistuksen, josta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnan rajaaminen työpaikkamaskisuosituksen ulkopuolelle ilmenee, asiakirjan, josta ilmenee mikä taho rajauksesta on päättänyt, sekä asiakirjan, jossa rajaus perustellaan (tai tiedon, ettei pyydetyn kaltaista asiakirjaa ole olemassa).

Helsingin kaupunki ja Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ovat noudattaneet koronatilanteen ajan valtakunnallisia suosituksia.

THL ja OKM suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana (4.8.2020)

OPH ohje varhaiskasvatuksen järjestämisestä uudella toimintakaudella OPH ohje esiopetuksen järjestämisestä uudella toimintakaudella

OKM sivusto usein kysyttyä koronaviruksesta opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla

THL ajankohtaistiedote lapset ja koronvirus: lapsen suojaaminen virukselta, tartuntariskin minimoiminen

Työterveyslaitoksen ohje ko. ryhmiä koskien tuli 12/2020, Ohje varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen covid-19- tartuntojen ehkäisemiseksi.

Työterveyslaitos:

Ensisijaiset torjuntatoimet koronviruspandemian aikana ovat töiden järjestäminen uudella tavalla, turvaväleistä, hygieniasta ja hyvästä ilmanvaihdosta huolehtiminen. Vasta näiden toimien jälkeen on syytä harkita hengityksensuojainten tai kasvomaskien käyttöä.

Sekä perusopetuksessa, että varhaiskasvatuksessa on keväästä asti ollut mahdollisuus käyttää omaa maskia. Tästä on viestitty työpaikoille.

Erillistä dokumenttia, jossa rajataan erikseen ulos varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstö maskien käytöstä ei siis ole. Vastauksen liitetiedostoina on kaksi dokumenttia:

- Kaskon koronaryhmän tiedote

- Varhaiskasvatusjohtajan saateviesti esihenkilöille Kaskon koronaryhmän linjauksista kertovaan sähköpostiin

(Lisätietojen antajat ja maininta liitteistä)

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koronakriisiryhmän linjauksia.pdf

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koronakriisiryhmän linjauksia

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan koronakriisiryhmässä on tehty 19.10. ja 21.10.2020 alla olevia linjauksia, joiden mukaan toimimme toistaiseksi. Esihenkilöt käyvät nämä ohjeet henkilöstön kanssa läpi. Teemme viikoittain tai aina tarpeen vaatiessa koonnin linjauksista. Lähetämme tämän koonnin myös kaupungin sopimuskouluille sekä Helsingissä sijaitseville yksityisille ja valtion kouluille.

Yhteistyöterveisin,
toimialajohtaja Liisa Pohjolainen

***

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen maskien käyttö tällä hetkellä

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ei ole tällä hetkellä voimassa henkilöstön maskisuositusta eikä lasten ja oppilaiden maskisuositusta. Kun henkilöstön siirtymiä vältetään ja ryhmien toimintaa porrastetaan ja turvavälejä pidetään mahdollisuuksien mukaan sekä noudatetaan hygieniaohjeita, niin toistaiseksi THL:n ja OKM:n ohjeet lähtevät siitä, että maskisuositusta ei ole tarpeen antaa varhaiskasvatuksen eikä perusopetukseen. Henkilöstö voi toki pitää maskia, jos haluaa.

Kun ulkopuolinen, siis esim. huoltaja, tulee päiväkotiin sisälle, on turvallisempaa, että hänellä on maski ja suosittelemme sen käyttöä. Päiväkotiapulaille suositellaan maskin käyttöä, koska he liikkuvat usean ryhmän välillä.

Puhelinpalvelusta vastauksia koulunkäynnin osalta

Toimialalla otetaan lähiaikoina käyttöön vastaava puhelinneuvontapalvelu kuin keväällä. Numerossa 09 310 10025 vastataan helsinkiläisten oppilaiden ja opiskelijoiden koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin suomeksi ja englanniksi. Ruotsinkielistä opetusta koskeviin kysymyksiin vastataan numerossa 09 310 10027. Suomenkielinen puhelinneuvonta on avoinna arkisin klo 9–17 ja ruotsinkielinen keskiviikkoisin klo 9–17. Puhelinneuvonnan alkamisajankohdasta tiedotetaan kouluja ja huoltajia Wilman kautta.

Avoimen varhaiskasvatuksen ja Helsingin kaupungin lapsiperheiden kotipalvelun perhetyön yhteistyö toimipisteiden tiloissa

Helsingin kaupungin lapsiperheiden kotipalvelun perhetyöntekijä voi toimia leikkipuiston/perhetalon vapaissa sisätiloissa asiakastyössä asiakasperheen kanssa toimipisteen toiminta-aikana.

Leikkipuiston/perhetalon sisätiloissa on järjestetty 13.8.2020 alkaen ainoastaan avoimen varhaiskasvatuksen ohjattujen pienryhmien toimintaa turvavälit huomioon ottaen. Helsingin kaupungin lapsiperheiden kotipalvelun perhetyöntekijä voi jatkossa toiminta-aikana asiakastyössä käyttää leikkipuiston tai perhetalon vapaita sisätiloja turvavälit huomioon ottaen.

Varhaiskasvatuksen supistettu toiminta vuodenvaihteessa

Varhaiskasvatuksen toimipisteitä on avoinna 28.12.2020–6.1.2021 siten, että yksikköjen on mahdollista toimia omien ryhmien omalla henkilökunnalla. Ympärivuorokautiset päiväkodit ovat auki mikäli yhdelläkin päiväkodin lapsilla on hoidon tarve. Kaikki päiväkodit ovat avoinna 23.12. Jokaisella alueella tehdään suunnitelma perustuen huoltajien esittämään hoidon tarpeeseen. Aiempina vuosina toimipisteitä on joulun ja vuodenvaihteessa ollut auki 1-4 toimipistettä/alue. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon turvavälit ja hygieniaohjeet.

Toiminnan supistamisen varaudutaan suunnitelmallisesti ja perheiltä kerätään suomen- ja ruotsinkielisen kyselyn avulla 26.10.–6.11. tietoa lasten hoidon tarpeesta vuodenvaihteessa.

Koronavilkun käytön osalta noudatetaan kaupungin ohjeistusta

Koronavilkkusovellusta on ladattu Suomessa jo pitkälti yli kaksi miljoonaa kertaa. Kaikille kaupungin työntekijöille suositellaan koronavilkkusovelluksen lataamista, ellei sitä ole jo tehnyt. Sovelluksen saa ladata kaupungin puhelimeen, jos puhelin on henkilökohtaissa käytössä. Yhteiskäyttöisiin puhelimiin koronavilkkua ei saa ladata.

Oireettomia hälytyksen saaneita ei ohjata koronatestiin. Työntekijä voi jatkaa töissä on hälytyksen saatuaan. Työntekijän tulee noudattaa erityistä huolellisuutta turvavälien ja käsihygienia suhteen ja käyttää maskia työssä 10 vrk ajan hälytyksen saamisesta, mikäli työn luonne sen mahdollistaa. Näissä tapauksissa työnantaja huolehti maskin hankinnasta työntekijän käyttöön. Jos työtehtävät sen mahdollistavat, työntekijän tulee tehdä etätyötä

Suosittelemme kertomaan altistusilmoituksen saamisesta työnantajalle. Koronavilkun antama hälytys kertoo henkilön mahdollisesta altistumisesta koronavirukselle, eikö se itsessään ole tartuntatautilain mukaisen karanteenin peruste. Lisätietoja: http://helmi.hel.fi/yhteisetpalvelut/tietoa-koronaviruksesta/koronavilkun-kaytto/Sivut/default.aspx

Esimieskoosteet löytyvät myös Helmestä ja Opehuoneesta

Kriisiryhmän esimieskoosteet löytyvät myös Helmen Korona-sivulta (oikeassa laidassa) sekä Opehuoneesta.

_________________

Ystävällisin terveisin,
Samuli Kuki
Viestintäasiantuntija

(osoitetietoja)

Varhaiskasvatusjohtajan saateviesti 20.10.2020.pdf

Varhaiskasvatusjohtajan saateviesti Kaskon koronaryhmän linjauksista kertovaan sähköpostiin

Kaskon kriisiryhmästä 19.10.2020

Terveisin Satu

Kommentti

No mitä tästä nyt sitten opitaan? No ainakin se, että lähtökohtaisesti asiakirjoja ei löydy (vrt. STM), mutta ei yhteneväinen tulkinta kuitenkaan näytä menevän toimipisteisiin suullisesti vaan viranomaisen hallussa olevien digitaalisten asiakirjojen välityksellä. Maskia on aina saanut käyttää (vrt. STM), paitsi on sanottu, että käytetään vain retkillä tai Koronavilkun hälytyksen jälkeen eikä muissa tilanteissa. Voi toki argumentoida, että yleisen työpaikkamaskisuosituksen yhteydessä ei tehty päätöstä (virkakielimielessä) varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jättämisestä suosituksen ulkopuolelle, vaan niiden osalta ei vain päätetty mitään. On kuitenkin selvää, että jonkun on täytynyt tehdä rajauksesta päätös (arkikielimielessä), koska poikkeus yleissuositukseen ei synny itsestään. Kriisiryhmän tarkempi ajattelu jää pimentoon, kun ryhmän pöytäkirjaa tms. ei annettu.

Lähimmäksi perustetta päästään siinä, että kerrottiin, etteivät THL:n ja OKM:n ohjeet pitäneet maskisuositusta tarpeellisena. (THL:n yleinen maskisuositus on oppilaiden osalta hämäräperäinen.) Kuitenkin silloin, kun kaupunki pitää maskisuositusta tarpeellisena työpaikoille yleensä, on älytöntä rajata jokin ala pois siksi, että jossain aiemmin annetussa yleisemmässä ohjessa ei pidetty tarpeellisena antaa tuolle alalle maskisuositusta erikseen. On aivan järjetöntä, jos tässä tosiaan kävi niin, että erillissuosituksen maanlaajuinen tarpeettomuus muuttui yli kuukaudeksi poikkeukseksi alueelliseen yleissuositukseen.

Tästä ei saa selvää, onko tuo todella päätöksen tehneen ryhmän käyttämä päätösperuste vai jälkikäteistä erillisviestintää henkilöstön rauhoittelemiseksi. Perusopetuksen henkilöstön maskisuosituksen jälkeen meni vielä 11 vuorokautta ennen varhaiskasvatuksen henkilöstön maskisuosituksen antamista, vaikka lopulta suositus ei ollut monimutkainen säännöstö. Miten lopulta niinkin yksinkertaisen suosituksen antaminen ei onnistunut samassa valmisteluajassa kuin maskisuosituksen antaminen perusopetuksen henkilöstölle? Haasteellisten tilanteiden osalta jätetty varaus viittaa siihen suuntaan, että päätöstä tehneessä ryhmässä joku on kantanut huolta kasvojen näkymisestä joissakin kasvatustilanteissa, ja että lopulta tämä on ratkaistu jättämällä asia ammatilliseen harkintaan ilman tarkempaa sääntöä.

Mysteeriksi jää, miten 14.10. annetun suosituksen rajaus välittyi toimipisteisiin jo ennen näissä asiakirjoissa olevia seuraavan viikon päivämääriä.